Sídlo

ROUX s.r.o.

A.Gwerkovej 1535/2

851 04 Bratislava

Telefón

0903 423 740